Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta st. Warszawy nie posiadającą osobowości prawnej.

Mienie przedszkola stanowi mienie komunalne.

AKTYWA TRWAŁE:

  • wartości niematerialne i prawne: 0,00 zł
  • środki trwałe : 672.399,55 zł
  • wyposażenie: 149 344,03 zł

AKTYWA OBROTOWE : 0,00 ZŁ

Stan na 31.12.2017r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-01-2018 - Edycja treści.

02-03-2017 - Edycja treści.

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

04-02-2013 - Edycja treści.

30-01-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 350