Guziki

Status prawny

Przedszkole nr 13 w Warszawie jest jednostką organizacyjną Miasta st. Warszawy i działa na podstawie:

  • Uchwały Nr 252/70/92 Rady Dzielnicy Warszawa-Śródmieście z dnia 15 grudnia 1992r. w sprawie powołania jednostek budżetowych-Szkoły państwowe, Przedszkola, Żłobki.
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty( Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z póź. zmianami).
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 67 z póź. zmianami).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz.624 z póź. zmianami)

Statut Przedszkola

Organem prowadzącym Przedszkole jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-01-2018 - Edycja treści.

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 356