Guziki

Zasady naboru

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będzie w formie elektronicznej.

Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem będzie prowadzone w terminach określonych w harmonogramie. Rodzic, prawny opiekun ma prawo wybrać kilka placówek szeregując je według swoich preferencji. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

Po wypełnieniu formularza w Systemie należy go wydrukować , sprawdzić , uzupełnić podpisami i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych oraz harmonogram działań związanych z rekrutacją znajduje się na stronie Biura Edukacji m.st Warszawy, www.edukacja.warszawa.pl

rodzice, którzy nie mają dostępu do Internetu lub mają problem z wypełnieniem formularza mogą zgłosić się do wybranego przedszkola, pobrać kartę zgłoszenia i oddać po wypełnieniu.

Dyrektor przedszkola lub upoważniony pracownik wprowadzi kartę do Systemu.

adres strony internetowej dla rodziców: www.warszawa345.pl

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

02-03-2017 - Edycja treści.

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 274