Guziki

Zestaw programów i podręczniki

W roku szkolnym 2016/2017 realizowany program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci to:

Program wychowania przedszkolnego „Przedszkolne zabawiani - jak po sznurku”

autorstwa Alicji Guły i Marleny Szwemińskiej –Wydawnictwo Didasko jest programem opartym na edukacji wspierającej rozwój każdego dziecka. Kładzie nacisk na takie właściwości rozwojowe, jak:

 • zdolność obserwacji,
 • pamięć,
 • koncentracja,
 • ciekawość,
 • wyobraźnia,
 • poznawanie zjawisk,
 • potrzeba wyjaśniania,
 • twórcza postawa wobec świata,
 • satysfakcja i radość z rozwiązania problemów,
 • indywidualny styl myślenia i działania.

Promuje szeroko pojęty rozwój rozumiany jako:

 • poczucie własnej wartości,
 • ciekawość oraz niezależność emocjonalna.

Wskazuje na rozwijanie takich umiejętności, jak:

 • porozumiewanie się,
 • zdolność rozumowania i rozwiązywania problemów,
 • samodzielność,
 • umiejętność zabawy i pracy, kreatywność, umiejętność poszukiwania.

Program ten podkreśla indywidualność każdego dziecka (zarówno tego ze szczególnymi zdolnościami, jak i z deficytami rozwojowymi, któremu trudniej przychodzi osiąganie pewnych umiejętności).

Zakłada, że właściwą osobą, która towarzyszy dziecku w odkrywaniu świata i własnych wartości, jest nauczyciel akceptujący dziecko, kierujący się w swoim postępowaniu miłością i dobrocią, prawdomówny, szanujący jego godność osobistą, niepowtarzalność, będący dla dziecka autorytetem w wielu dziedzinach, a zwłaszcza autorytetem moralnym.

Podstawą właściwego rozwoju małego dziecka jest współpraca najważniejszych środowisk wychowawczych: domu i przedszkola. Zgodne ich współdziałanie to troska o prawidłowy rozwój i przyszłe losy dziecka.

Zaproponowane zadania stwarzają nauczycielowi możliwość dokonania doboru treści w taki sposób, aby dać optymalną szansę rozwoju każdemu dziecku zgodnie z jego możliwościami.

Umiejętności dziecka zawarte w tym programie zostały zgrupowane w następujące aktywności:

 • Aktywność społeczna dziecka
 • Aktywność umysłowa dziecka
 • Aktywność artystyczna dziecka
 • Aktywność zdrowotna dziecka
 • Aktywność przyrodnicza dziecka

Program zawiera podział na trzy poziomy edukacyjne tak, aby nauczyciel mógł zindywidualizować pracę, zarówno w grupach jednorodnych (poziom rozwoju dzieci jest różny), jak i w grupach zróżnicowanych wiekowo.

Ułatwia on nauczycielowi planowanie pracy tak, aby docenić, ale nie przecenić możliwości każdego dziecka. Pomaga w dostrzeżeniu zarówno dzieci z trudnościami, jaki i dzieci zdolnych.

W programie nie ma podziału na grupy wiekowe, a jedynie na poziomy(etapy) rozwoju dziecka. Głównie dlatego, aby wiek biologiczny nie przysłonił nam wieku rozwojowego dzieci (wiemy, że często w obrębie poszczególnych obszarów rozwojowych jest on różny). Program zakłada, że zaproponowane zadania i sytuacje edukacyjne pozwolą nauczycielowi dobrać odpowiednie treści, aby dać optymalną szansę rozwoju każdemu dziecku, zgodnie z jego możliwościami.
,,Program dla dzieci 6-letnich ‘’ autorstwa Elżbiety Kordos

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

02-03-2017 - Edycja treści.

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 347