Guziki

Organizacja

Organami Przedszkola są:

  1. Dyrektor Przedszkola
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców


Do Przedszkola Nr 13 uczęszcza 100 dzieci, przebywających w czterech grupach wiekowych:

  • Grupa I - dzieci 3 letnie
  • Grupa II - dzieci 4 letnie
  • Grupa III - dzieci 5 letnie
  • Grupa IV - dzieci 6 letnie

Liczba dzieci w poszczególnych grupach nie przekracza 25.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

06-03-2017 - Edycja treści.

15-11-2016 - Edycja treści.

31-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

24-01-2012 - Edycja treści.

22-01-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 409